دستگاه لیزر زرشک زینتی

نام فارسی : زرشک زینتی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# دستگاه CNC

اسم علمی : Berberis Thunbergii

خانواده : Berberidaceae

زرشک مینیاتور

جور : درخت خزان دار تا همیشه سبز
دستگاه لیزر
میزان حداکثر ( متر ) : 3 ارتفاع * 3 گستردگی

فرم دستگاه لیزر : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : میانگین
دستگاه لیزر
رنگ برگها : سرخ زرشکی

فص دستگاه لیزر ل دستگاه لیزر دهی : میانه بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , موضوع , سدکننده رفت وآمد , لبه ای , پرچین , گیاه محوطه چمن , بادشکن
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر ها : زردرنگ

سرعت پرورش : متوسط

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوز و سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی و نیمه آفتابی

برگ زرشک مینیاتور

توضیحات درباره‌ی گیاه زرشک زینتی :

در کتاب های درختان و درختچه های زینتی به 9 دسته زرشک اشاره شده‌است که در استانهای متفاوت مرز و بوم دور از هم میباشند . خوشبختانه عمده زرشک ها از نگاه خصوصیات رشدی و نیازهای خاکی و محیطی مشابه نیز میباشند . بخش اعظم زرشک ها دارنده خار و برگهای بیضی شکل کوچک هستند و در زمان فصل پرورش در برخی مدل ها سبز رنگ هستند و در انتها فصل رویش به رنگ زرشکی در می آیند . زرشکها درختچه های خزاندار میباشند اما ارقام همیشه سبز وجود ندارد در آن دیده میشود .

درختچه زرشک زینتی میوه

سردی هوا نیز در معیار ریزش برگها و بقا آن‌ها موءثر است . این گیاهان بیشتر به خاطر برگهای سرخ زرشکی رنگشان موضوع اعتنا می باشند و آفتاب کامل سبب رنگ پذیری خوب تر برگها میگردد .

به نوع خاک دوچندان مهم وجود ندارد البته PH یه خرده اسیدی را می پسندد .

گه گاه شاید به پوسیدگی ریشه یا این که ویروس موزاییک دچار شود .

زرشک زینتی دیوار

زرشک زینتی به عنوان جداگانه کننده یا پرچین در محوطه سازی فضای سبز

درختچه ای هرس پذیر است و به فرمهای مختلف هرس میگردد و با آرایش و شکلدهی اواسط نیکی دارااست .

روش های تکثیر و ازدیاد زرشک زینتی :

زرشک زینتی از طریق بذر و قلمه زدن انتشار می‌یابد . بذر ها به مدت 15 تا 40 روز در دمای 1 تا 4 رتبه سانتیگراد تیمار سرمای مرطوب می بینند . در فصل پاییز میتوان بذرها را کشت کرد تا جوانه زنی در بهار رخداد بیفتد .

زرشک مینیاتور فضای سبز

برای اطلاع از آفات و بیماری های ناشی از حشره ها برای گیاه زرشک زینتی اینجا را مشاهده کنید .

عکس هایی دیگر از زرشک مینیاتور قرمز :

زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 5

زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 11
زرشک